STCW Kursları

Standards of Training Certification and Watchkeeping (STCW; Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları), Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation)yayımladığı, gemi adamlarının denizde güvenliğini esas alan, ve üyesi olan ülkelerce gerçekleştirilen bir konvansiyon ile 1978 yılında hayata geçirdiği, 1995 yılında da gözden geçirdiği uluslar arası bir denizcilik kodudur.

Bütün gemi adamlarının denizde çalışabilmeleri için 5 temel STCW sertifikasına (Deniz Güvenlik Eğitimleri Ve Belgeleri )sahip olmaları gerekmektedir.

Bu sertifikalar;
  • Temel İlk Yardım Eğitimi
  • Denizde kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi
  • Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi
  • Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi
  • Can kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitim
    Tüm gemi adamları bu konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir idarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemi adamları, başarısız olduğu konularda tekrar eğitime tabi tutulur.

Rıhtım Denizcilik İstanbul’da STCW (Gemi Adamı Yetiştirme Kursu), gemici kursları, liman cüzdanı, Güvenlik ve Farkın dalık Eğitimi kurslarına katılacaklar için aracılık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.